Skladačka Veľká - VARIANT 1

Skladačka veľká- moduly násobkov 30 cm, vhodné na skladanie a sedenie na väčších kusoch ako na taburetkách.

Specifications: 

Skladačka veľká -Variant 1
Zloženie:
Strieška (strany 60, 60, 80 cm) - 1 ks
polvalec (30x30x15 cm) - 1 ks
trojuholník (strany 30,30,41) - 2 ks
kocka ( 30x30x30 cm) - 2 ks
kvádrik ( 30x30x15 cm) - 2 ks
Spolu: 8 ks
CENA : 291,-€