CONTACT US

RUNNING OF THE ENTERPRISE – post adress :

DKS - PLAY SYSTEM, s.r.o
Pri hati 1 (areál Inž.stavieb)
040 01 Košice
tel.fax: 055 / 6254324

e-mail: info@detskekutiky.sk

SEAT OF THE COMPANY :

DKS - PLAY SYSTEM, s.r.o
Nám. Laca Novomeského 1
040 01 Košice

Company is registred at :
Okr.súd Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16634/V

IČO: 36593818
DIČ: 2022005975
IČ DPH: SK2022005975