SKLADAČKA VEĽKÁ - VARIANT 1

Skladačka veľká - VARIANT 1
Kód: 
SVV1
Technické parametre: 

Zloženie:
2009 Krátky polvalec - 1 ks
2001 Kvádrik - 2 ks
2003 Krátky trojuholník - 2 ks
2005 Kocka - 2 ks
2011 Strieška - 1 ks

Cena: 309,- Eur