Skladačka veľká - VARIANT 1

Skladačka veľká - VARIANT 1
Kód: 
Technické parametre: 

Počet kusov : 22

2004 Dlhý polvalec.........2 ks
2009 Krátky polvalec......4 ks
2001 Kvádrik...................2 ks
2010 Valec......................1 ks
2002 Dlhý trojuholník..... 1 ks
2003 Krátky trojuholník.. 2 ks
2005 Kocka.....................2 ks
2007 Kváder....................2 ks
2130 Polmostik valec......2 ks
2011 Strieška..................2 ks
2012 Valček....................2 ks