Skladačka veľká - VARIANT 2

Skladačka veľká - VARIANT 2
Kód: 
Technické parametre: 

Počet kusov : 18

2009 Krátky polvalec......2 ks
2130 Polmostík valec.....2 ks
2010 Valec......................1 ks
2002 Dlhý trojuholník..... 1 ks
2003 Krátky trojuholník.. 2 ks
2005 Kocka.....................2 ks
2007 Kváder ...................2 ks
2001 Kvádrik...................2 ks
2012 Valček.....................2 ks
2004 Dlhý polvalec..........2 ks