Skladačka veľká - Variant 2

Skladačka veľká- moduly násobkov 30 cm , vhodné na skladanie a sedenie na väčších kusoch ako na taburetkách.

Skladačka veľká - Variant 2
Technické parametre: 

Zloženie:
trojuholník (strany 30,30,42 cm) - 1 ks
kvádrik ( 15x30x30 cm)- 1 ks
polvalec ( 15x30x30 cm) - 1 ks
polmostík valec ( 30 x 60 x 30 cm ) - 1 ks
valček ( priemer 15 cm , dĺžka 50 cm) - 2 ks
SPOLU: 6 ks
CENA: 236,-€