SLADAČKA VEĽKÁ - VARIANT 6

SKLADAČKA VEĽKÁ- VARIANT 6
Kód: 
SVV6
Technické parametre: 

Zloženie:
2130 Polmostík valec - 1 ks
2009 Krátky polvalec - 1 ks
2005 Kocka - 2 ks
2001 Kvádrik - 2 ks
2003 Krátky trojuholník - 2 ks

Cena: 336,- Eur