SLADAČKA VEĽKÁ - VARIANT 4

SKLADAČKA VEĽKÁ- VARIANT 4
Kód: 
SVV4
Technické parametre: 

Zloženie:
2007 Kváder - 2 ks
2012 Valček - 4 ks
2001 Kvádrik - 3 ks
2005 Kocka - 1 ks
2003 Krátky trojuholník - 1 ks

Cena: 383,- Eur