SKLADAČKA VEĽKÁ - VARIANT 5

SKLADAČKA VEĽKÁ- VARIANT 5
Kód: 
SVV5
Technické parametre: 

Zloženie:
2009 Krátky polvalec - 2 ks
2012 Valček - 2 ks
2002 Dlhý trojuholník - 1 ks
2007 Kváder - 2 ks
2130 Polmostík valec - 2 ks
2001 Kvádrik - 2 ks
2010 Valec - 1 ks
2003 Krátky trojuholník - 2 ks

Cena: 585,- Eur