SKLADAČKA VEĽKÁ - VARIANT 3

Skladačka veľká - VARIANT 3
Kód: 
SVV3
Technické parametre: 

Zloženie:
2003 Krátky trojuholník - 1 ks
2001 Kvádrik - 2 ks
2005 Kocka - 1 ks
2007 Kváder - 2 ks
2012 Valček - 4 ks
2011 Strieška - 1 ks

Cena: 425,- Eur