Skladačka veľká - VARIANT 3

Skladačka veľká - VARIANT 3
Kód: 
Technické parametre: 

Počet kusov : 8

2003 Krátky trojuholník....2 ks
2001 Kvádrik ...................2 ks
2005 Kocka......................2 ks
2009 Krátky polvalec........1 ks
2130 Polmostík valec.......1 ks