Skladačka stredná - VARIANT 3

Skladačka stredná - Variant 3
Kód: 
Technické parametre: 

Počet kusov : 9

2014 Kocka................5 ks
2016 Hranol................2 ks
2015 Trojuholník..........2 ks