Skladačka stredná - VARIANT 2

Skladačka stredná - Variant 2
Kód: 
Technické parametre: 

Počet kusov : 19

2014 Kocka ..................6 ks
2022 Hranol malý..........4 ks
2024 Tunel....................2 ks
2015 Trojuholník...........4 ks
2023 Veľký trojuholník. 2 ks
2021 Valec....................1 ks