Skladačka stredná - VARIANT 1

Skladačka stredná - Variant 1
Kód: 
Technické parametre: 

Počet kusov : 28

2014 Kocka .............. ...9 ks
2018 Štvrťvalec.............8 ks
2016 Hranol..................3 ks
2015 Trojuholník...........4 ks
2017 Strieška............... 4 ks